emzirme izni

emzirme izni
Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle, sonrasında ise 2 yaşına kadar ek gıda takviyesiyle birlikte anne sütüyle beslenmesi önerilir. Anne sütü bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitede besleyici ve sağlıklı bir besindir. Annenin bebeğini doğumdan sonra hemen emzirmeye başlaması ile birlikte süt kanalları da çalışmaya başlayacaktır. Emzirme ile birlikte annenin motivasyonu artacak, bebeğini benimsemesi kolaylaşacak ve kendine güveni artacaktır. Ancak emziren ve çalışan anneyi aylar sonrasında işe başlamasına yakın emzirme ile ilgili endişeler kaplayacaktır. Oysaki anne çalışırken de bebeğini emzirebilmesi için ülkemizde ve diğer ülkelerde de emzirme izni düzenlenmiştir. Emzirme izninde anne sütünü sağarak, bebeğini anne sütü ile beslemeye devam edebilecektir.
İş Kanunu’nun 74.maddesine göre kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirebilmeleri için günlük 1,5 saat emzirme izni hakkı tanınmıştır. Bu sürenin hangi ara ve ne şekilde kullanacağı ise anneye bırakılmakla birlikte, bu süre çalışma saatinden sayılmaktadır. 16 Ağustos 2013 tarihinde çıkan yasaya göre de 100-150 kadın çalışana sahip olan işyerlerinde, işyerine 250 metre uzaklık içerisinde olacak şekilde emzirme odası bulundurulma şartı getirilmiştir. Bu yasa annelere büyük kolaylık sağlamaktadır. Ancak emzirme izninin bazı belli kuralları da bulunmaktadır.

*Emzirme izni gün içinde 1,5 saatlik bir süreden oluşur.
*Yasal doğum izni bitiminde başlayan emzirme izni bebek 1 yaşına geldiğinde biter.
*1,5 saatlik emzirme iznini hangi saatlerde ve ne şekilde kullanacağına anne karar verir. Bunu işverene yazılı olarak bildirmesi ve işverenin de onayladığına dair belge vermesi gerekir.
*Emzirme izni, günlük çalışma saati içerisinde olup, yıllık izin kazanmak için ihtiyaç duyulan süreye dahildir.
*Yasal olan emzirme izni hakkını anne reddedemeyeceği gibi işveren de hakkı elinden alamaz.
*Emziren anne 6 ay boyunca günlük 7,5 saatten fazla ve gece çalıştırılamaz. Buna uymayan işverene ceza kesilir.
*100-150 kadın çalışana sahip işyerleri yaş ve medeni durumu gözetmeksizin emzirme odası bulundurmak zorundadır.
Çalışan annelerde doğum izni ise doğumdan önce ve sonra olmak üzere 8’er hafta yani toplamda 16 haftadır. Doğum izni bitmesi ile birlikte çalışmaya başlayacak olan anne emzirme izni hakkını da kazanır.
Ancak çalışan anne eğer memur ise, süt izni hakkı ilk altı ay günde 3 saat, sonraki altı ay da 1,5 saattir. Emziren memur annelere 1 yıl boyunca süt izni verilir. Anne süt iznini gün içeresinde nasıl kullanacağını kendi belirler. Ancak kullanılmayan izin başka güne devredilemez ve birden fazla günün süt izinleri birleştirilemez. Memur annelerde, doğum izninden sonra kullanabileceği 24 aya kadar aylıksız izin hakkı da tanınmıştır. Ancak anne bu izni kullanacak olsa bile, süt izni doğum izninden sonra başlayacaktır. Buna göre anne doğum izni bitiminden sonra 12 ay içerisinde aylıksız izin kullanmadığı dönemde işe dönecek olursa ilk altı ay için 3, sonraki altı ay için 1,5 saatlik olmak üzere süt iznini kullanabilecektir. Eğer anne ikiz veya çoğul doğum yaptıysa, emzirme izin süresi aynıdır.

Okumanız Gerekenler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mutlaka okumalısın
Kapalı
Başa dön tuşu